Umowa serwisowa

Kompleksowa umowa serwisowa


Dostosowana forma współpracy.

Realizowana na podstawie umowy serwisowej opartej o infrastrukturę IT. Godziny pracy nie są naliczane, stawka jest kwotą zryczałtowaną na podstawie wykonanego audytu. Szacunkową wartość umowy można określić za pomocą konfiguratora IT na stronie kalkulatora kosztów. Każde zgłoszenie jest realizowane za pośrednictwem portalu wsparcia.

Faktura wystawiana jest na podstawie warunków określonych w umowie. Klientowi przysługuje możliwość otrzymania raportów zrealizowanych zgłoszeń oraz weryfikacji każdego zgłoszenia do 5 dni roboczych od daty wystawienia faktury.

Realizacja na podstawie określonego SLA – podstawowe zasady dla realizacji zgłoszeń poniżej [do negocjacji w trakcie ustaleń kontraktowych]

 • Godzina biznesowa – oznacza ciąg czasu pomiędzy 8:00, a 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, np. 10 Godzin Biznesowych to okres czasu pomiędzy 11:00 dnia bieżącego, a 13:00 następnego dnia roboczego.
 • MScomputers zobowiązuje do realizacji każdego zgłoszenia przesłanego na adres mailowy, nr telefonu określonego w umowie lub poprzez portal wsparcia
 • Maksymalny czas rejestracji i potwierdzenia zgłoszenia wynosi 2 godziny biznesowe (przydzielenie zgłoszenia, odpowiedź, weryfikacja)
 • Czas reakcji MScomputers na prawidłowo wykonane Zgłoszenie Serwisowe, licząc od chwili jego wykonania przez Klienta wynosi maksymalnie 6 Godzin Biznesowych.
 • Czas naprawy Serwisowanego Sprzętu, licząc od chwili potwierdzenia Zgłoszenia Serwisowego przez MScomputers wynosi maksymalnie 24 godziny Biznesowe.

Współpraca na zasadach Umowy Serwisowej przy każdej umowie obejmuje dodatkowe usługi: [zakres rozszerzony]

 • Pro-aktywny monitoring sieci
 • Pro-aktywny monitoringu urządzeń krytycznych.
 • Inwentaryzacja online oraz oznakowania urządzeń.
 • Backup konfiguracji urządzeń.
 • Backup urządzeń krytycznych.
 • Serwer logów
 • Zabezpieczenia urządzeń sieciowych.
 • Przestrzeń backupu na serwerach MScomputers – 500GB
 • Monitoring aktualizacji systemowych oraz sprzętowych.
 • Wdrażania aktualizacji po godzinach pracy firmy.
 • Zarządzanie urządzeniami przez kontrolery sieciowe.
 • Nielimitowane dojazdy do klienta w miesiącu

Minimalna kwota umowy serwisowej wynosi 1200 zł, obejmuje ustalony w umowie zakres działań obsługi informatycznej oraz opisane usługi dodatkowe. Każda dodatkowa czynność lub element infrastruktury teleinformatycznej jest wyceniana zgodnie z regułami zawartymi w kalkulatorze.

Jeżeli chcesz poznać kalkulację kosztów, skorzystaj ze specjalnie przygotowanego kalkulatora.

Sprawdź również pozostałe warianty współpracy:

Wariant 1
Umowa ad-hoc

Realizowana na podstawie prostej umowy lub bezpośrednich zgłoszeń mailowych i telefonicznych, po których następuje uzgodnienie terminu i zapewnienie wsparcia Klientowi.

Wariant 2
Umowa hybrydowa

Realizowana na podstawie umowy serwisowej opartej o ustaloną liczbę godzin, które zliczane są na podstawie realnego czasu poświęconego zgłoszeniom Klienta.