Umowa hybrydowa

Umowa hybrydowa


Realizowana na podstawie umowy serwisowej opartej o ustaloną liczbę godzin. Godziny zliczane na podstawie realnego czasu poświęconego na zgłoszenia. Po wykorzystaniu godzin określonych w umowie współpraca kontynuowana po akceptacji zwiększonej stawki godzinowej.

Ilość godzin określana na podstawie wcześniejszej analizy lub miesięcznego okresu próbnego. Faktura wystawiana na podstawie comiesięcznego raportu z ilości zgłoszeń oraz czasu poświęconego na zgłoszenia i działania pro-aktywne. Klientowi przysługuje możliwość weryfikacji każdego zgłoszenia zawartego w podsumowaniu do 5 dni roboczych od wystawienia faktury.

Realizacja na podstawie określonego SLA – podstawowe zasady dla realizacji zgłoszeń poniżej [do negocjacji w trakcie ustaleń kontraktowych]

 • Godzina biznesowa – oznacza ciąg czasu pomiędzy 8:00, a 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, np. 10 Godzin Biznesowych to okres czasu pomiędzy 11:00 dnia bieżącego, a 13:00 następnego dnia roboczego.
 • MScomputers zobowiązuje do realizacji każdego zgłoszenia przesłanego na adres mailowy, nr telefonu określonego w umowie
 • Maksymalny czas rejestracji i potwierdzenia zgłoszenia wynosi 2 godziny biznesowe (przydzielenie zgłoszenia, odpowiedź, weryfikacja)
 • Czas reakcji MScomputers na prawidłowo wykonane Zgłoszenie Serwisowe, licząc od chwili jego wykonania przez Klienta wynosi maksymalnie 12 Godzin Biznesowych.
 • Czas naprawy Serwisowanego Sprzętu, licząc od chwili potwierdzenia Zgłoszenia Serwisowego przez MScomputers wynosi maksymalnie 24 godziny Biznesowe.

Współpraca na zasadach Umowy Hybrydowej przy każdej umowie obejmuje dodatkowe usługi: [zakres podstawowy]

 • Pro-aktywny monitoring sieci
 • Pro-aktywny monitoringu urządzeń krytycznych.
 • Inwentaryzacja online oraz oznakowania urządzeń.
 • Backup konfiguracji urządzeń.
 • Backup urządzeń krytycznych.
 • Serwer logów
 • Zabezpieczenia urządzeń sieciowych.
 • Przestrzeń backupu na serwerach MScomputers – 100GB
 • Monitoring aktualizacji systemowych oraz sprzętowych.
 • Wdrażania aktualizacji po godzinach pracy firmy.
 • Zarządzanie urządzeniami przez kontrolery sieciowe.
 • 2 Dojazdy do klienta w miesiącu

Minimalna kwota umowy hybrydowej wynosi 800 zł, obejmuje 3h obsługi informatycznej oraz opisane usługi dodatkowe.
Każda dodatkowa godzina zawarta w umowie to koszt – 150 zł, godziny poza umową – 200 zł.

Jeżeli chcesz poznać kalkulację kosztów, skorzystaj ze specjalnie przygotowanego kalkulatora.

Sprawdź również pozostałe warianty współpracy:

Wariant 1
Umowa ad-hoc

Realizowana na podstawie prostej umowy lub bezpośrednich zgłoszeń mailowych i telefonicznych, po których następuje uzgodnienie terminu i zapewnienie wsparcia Klientowi.

Wariant 3
Umowa serwisowa

Realizowana na podstawie umowy serwisowej opartej o infrastrukturę IT. Godziny pracy nie są naliczane, a wysokość abonamentu jest kwotą zryczałtowana na podstawie wykonanego wcześniej audytu.