Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna


Obsługa informatyczna od MScomputers zapewnia stabilność, niezawodność, profesjonalizm oraz jasne zasady współpracy. Dostosowujemy optymalne rozwiązania pod wymagania naszych klientów. Skupiamy się na obsłudze informatycznej, nie na sprzedaży.

Opieka informatyczna


Zastąpienie tradycyjnego pionu informatycznego wyspecjalizowanym zespołem wyposażonym narzędzia i wiedzę realizujący codzienną obsługę IT, wdrożenia i administrację.

Dostęp zdalny


Natychmiastowa pomoc zdalna na po zgłoszeniu klienta.
Wykorzystanie rozwiązań – TeamViewer, AnyDesk, Zoho Remote Connection.

Doradztwo informatyczne


Zapewniamy i ręczymy za każdą rekomendację, 14-letnie doświadczenie w branży umożliwia wybranie rozwiązań optymalnych. Nie skupiamy się na sprzedaży, naszym core’m jest klient.

Portal Helpdesk


Dostęp do panelu informacyjnego dot. każdego realizowanego problemu

Aktywny monitoring


Pro-aktywny monitoring komputerów, tabletów, telefonów. Analiza geo-lokalizacyjna – OCS, GLPI, Cisco Meraki, Comodo

Monitoring sieciowy


Prewencyjna analiza sieciowa 24/7, weryfikacja łącza pod kątem przepustowości oraz wysycenia. Wykorzystujemy rozwiązania Zabbix/Nagios/PRTG/Cacti

Administracja sieciowa


Zarządzanie siecią LAN w firmach. Planowanie, wdrażanie, realizacja oraz administracja urządzeń sieciowych – Routery, Switche, Firewalle, Access Pointy

Sieci bezprzewodowe


Wdrożenia i administracja bezpiecznych i stabilnych sieci WI-FI dla sieci biurowe oraz klienckiej

Infrastruktura Serwerowa


Konfiguracja serwerów – usług kluczowych i produkcyjnych

Bezpieczeństwo IT


Zapewnienie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie poprzez zastosowanie rozwiązań typu Next Generation Firewall, UTM, Endpoint Protection

Backup danych


Automatyczny proces tworzenia kopii zapasowych wybranych jednostek/ serwerów hybrydowo lub zasobów lokalnych. Wykorzystanie rozwiązań Veeam, Xopero, Acronis

Obsługa kas fiskalnych


Serwis, obsługa, integracja, zarządzanie i weryfikacja komunikacji

Szyfrowanie danych


Skuteczne i intuicyjne szyfrowanie wszystkich danych w organizacji bez względu na jej wielkość oparta o DESlock+. Rozwiązanie przygotowane pod regulacje RODO

Administracja pocztą e-mail


Jesteśmy partnerem Google w obrębie środowiska G Suite, realizujemy administracje platform Microsoft Office365 oraz hosting poczty u innych dostawców

Szkolenia


Szkolenia i konferencje z zakresu usług oraz programów wykorzystywanych w firmie

Ochrona przed wyciekami informacji


Zabezpieczenie plików przed niepowołanym dostępem. Informowanie o naruszeniach polityk bezpieczeństwa lub zagrożeniu wycieku kluczowych danych

Oferta

MScomputers oferuje Państwu świadczenie usług opieki informatycznej w modelu outsourcingowym.
W zależności od potrzeb Klienta proponujemy trzy warianty współpracy:

Wariant 1
Umowa ad-hoc

Realizowana na podstawie prostej umowy lub bezpośrednich zgłoszeń mailowych i telefonicznych, po których następuje uzgodnienie terminu i zapewnienie wsparcia Klientowi.

Wariant 2
Umowa hybrydowa

Realizowana na podstawie umowy serwisowej opartej o ustaloną liczbę godzin, które zliczane są na podstawie realnego czasu poświęconego zgłoszeniom Klienta.

Wariant 3
Umowa serwisowa

Realizowana na podstawie umowy serwisowej opartej o infrastrukturę IT. Godziny pracy nie są naliczane, a wysokość abonamentu jest kwotą zryczałtowana na podstawie wykonanego wcześniej audytu.